Chọn gói dịch vụ

Trang thông tin dịch vụ, công ty môi giới bất động sản, nhà đất uy tín tại TP.HCM. Hàng ngàn bản tin đầy đủ trung tâm, doanh nghiệp môi giới, mua bán, trao đổi, hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ nhà đất giá tốt cho bạn tha hồ lựa chọn.

Miễn phí

$0.00

30 ngày dùng thử
 • 3 Thuộc tính
 • -
 • 1 Đại lý
 • 1 Chi nhánh
 • -
Thử ngay

Cơ bản

29k VNĐ

1 tháng
 • 10 Thuộc tính
 • 1 Tính chất đặc sắc
 • 3 Đại lý
 • 2 Chi nhánh
 • Hỗ trợ trực tuyến
Mua ngay

Bình thường

49k

1 tháng
 • 20 Thuộc tính
 • 3 Thuộc tính mới
 • 10 Đại lý
 • 5 Chi nhánh
 • Hỗ trợ trực tuyến
Mua ngay

Nâng cao

99k VNĐ

1 tháng
 • Không giới hạn thuộc tính
 • 10 thuộc tính mới
 • Không giới hạn đại lý
 • 20 Chi nhánh
 • Hỗ trợ trực tuyến
Mua ngay