Hữu Hỷ Collins

Tim là một hacker tự xưng và là tác giả của cuốn sách”Làm việc 4h một tuần”. Cuốn sách ngay lập tức đã trở thành một trong những cuốn best seller. Anh thường xuyên có các buổi diễn thuyết trên toàn cầu với ý tưởng “ thiết kếlối sống cho cá nhân và sống một cuộc sống khác thường”. Tim được đánh giá là đã phổ biến “ lối sống internet”  hay còn gọi là khả năng làm việc tại bất cứ đâu trên thế giới mà chỉ cần thông qua một máy tính xách tay

+123-456-789
Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú. TP.HCM

Đảm nhiệm dự án

Contact Form